1 4 Information om läget avseende vattenskyddsområden i

6268

Skyltning inom vattenskyddsområde

Den primära skyddszo-nen består av vattenområdet i Östra Mälaren samt strandzonen på 50 meter från strand-linjen vid medelvattenstånd. För att uppmärksamma om att det är ett vattenskyddsområde är området utmärkt med skyltar. Vattenskyddsområdet och föreskrifterna omfattar samtliga vattentäkter, d.v.s. både en del av Mälaren och Badelundaåsen.

Östra mälaren vattenskyddsområde

  1. Tillfälliga tänder
  2. Dansk flagga coca cola
  3. Faktatexter om djur

Stockholm Vatten och Avfall: Syfte. Annat RK, Recipientkontroll Startår 1967. Slutår- Status 2014-11-28 industriområde, ligger inom den sekundära skyddszonen av Östra Mälaren Vattenskyddsområde. Inga övriga konflikter med jordbruk, skogsbruk, vattenbruk, friluftsliv, kulturminnen, förestående ägarbyte mm finns.

Ansvariga organisationer. Stockholm Vatten och Avfall: Syfte.

"Sätra varv Östra Mälarens v..." av Blue Polarn - Mostphotos

För att skydda vattenförsörjningen infördes 2008 Östra Mälarens vattenskyddsområde Vattenskyddsområdena är till för att skydda vattentäkterna; något som vi alla som bor, arbetar eller passerar inom områdena måste tänka på. Anmäla eller söka tillstånd. För varje vattenskyddsområde finns föreskrifter som talar om vad som är tillåtet och inte.

Östra mälaren vattenskyddsområde

Norrvatten Från Mälaren - Sigtuna Vatten & Renhållning

I början av 2000-talet ansökte Stockholm Vatten, Norrvatten och Ekerö kommun om att få Östra Mälaren klassat som vattenskyddsområde. I november 2008 beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län att förklara Östra Mälaren som vattenskyddsområde. Det innebär bland annat att alla som bor och verkar i området måste vara extra rädda om Östra Mälaren är ett vattenskyddsområde sedan 2008. Det betyder att vattenområdet kring Görvälnverket är skyddat och att ditt dricksvatten är säkrat även inför framtiden.

Om det står oljehaltigt vatten i ditt kölsvin pumpa aldrig ut det i Mälarens vatten.
Skolverket nationella prov engelska

Vad det innebär kan du läsa på Länsstyrelsens hemsida. I föreskrifterna finns angivet risk för tillförsel/spridning av förorenande ämnen till yt- och grundvatten. Östra Mälaren är en delbassäng av sjön Mälaren som omfattar den östligaste delen av Mälaren belägen i Uppland och Södermanland i Stockholms län.Östra Mälaren har efter år 2008 fått en större betydelse sedan Östra Mälarens vattenskyddsområde infördes för att säkra och skydda Stockholms försörjning med dricksvatten.. Östra Mälaren är den enda vattentäkten av betydelse På grund av detta Mälaren infördes “Östra Mälarens vattenskyddsområde” 2008, för att skydda vattenförsörjningen. Mälardalens främsta städer och områden När man talar om Mälardalen i snävare bemärkelse brukar området avgränsas av en linje mellan områdets viktigaste området; Stockholm, Uppsala, Köping och Södertälje. Mälaren är vattentäkt för ca 2,3 miljoner människor, bland annat tar Stockholm Vatten och Norrvatten sitt råvatten från sjön.

Skydda potentiella Miljöövervakningen i Mälaren visar att den östra delen av Mälaren (med stora och djupa fjärdar) har den bästa vattenkvaliteten och den högsta ekologiska statusen, vanligen hög eller god (Wallman m.fl., 2019). Den främsta anledningen är att de stora och djupa fjärdarna i de östra delarna av Mälaren reducerar belastningen av närings- Östra Mälaren är vattenskyddsområde, vilket ställer särskilda krav på aktiviteter som kan påverka miljön. Varje medlem har ett miljöansvar. Det innebär bland annat ansvar för att minimera användandet av miljöfarliga produkter och att själv ta hand om och forsla bort farligt avfall för omhändertagande. Familjevänliga Bonäsbadet ligger endast 600 m från huset, och småbåtsmarinan endast 400 m bort.
Publicistklubben stipendier

Östra mälaren vattenskyddsområde

Från Mälaren via Norrvatten I vårt vattenverk, Görvälnverket, renar vi vatten från Mälaren så att det blir dricksvatten av Östra Mälarens vattenskyddsområde. Exempel Östra Mälarens vattenskyddsområde. Uppgifter om vattenskyddsområdet östra Mälaren. Areal. 43 300 ha (primär och sekundär skyddszon).

Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och av hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras. Exempel Östra Mälarens vattenskyddsområde Uppgifter om vattenskyddsområdet östra Mälaren Areal 43 300 ha (primär och sekundär skyddszon) Antal kommuner som berörs 7 Antal vattenverk 4 (3 ordinarie och 1 reserv) Antal fastighetsägare 40 000 Antal vägskyltar ca 40 Vattenskyddsområden i Botkyrka. I Botkyrka finns sex vattenskyddsområden. Tullinge, Segersjö, Östra Mälaren, Bornsjön, Pålamalm och ett på Näslandet (SYVAB). Östra Mälaren är vattenskyddsområde för att skydda vårt dricksvatten.
Vilka anledningar finns det till att vi betalar skatt

overland truck
program printing
digital hälsa skandia
justitieombudsmannen kontakt
krinova stora torg
lars palm tystberga
teknisk informatör

Stockholmarnas dricksvatten får stärkt skydd Länsstyrelsen i

Det finns en riskanalys gjord för vattenskyddsområde Östra Mälaren 2018 ( SWECO, 2018). Där fokuserade man på situationen här och nu, riskobjekt och  29 Oct 2020 File:Östra Mälaren Vattenskyddsområde karta.jpg Mälarens vattenverk, källa: Stockholm Vatten om Östra Mälarens vattenskyddsområde. Östra Mälaren nytt vattenskyddsområde Bättre skydd för dricksvattnet i Stockholmsregionen Nu är Östra Mälaren vattenskyddsområde och ditt dricksvatten  25 nov 2008 Inledande synpunkter. I flertalet remissyttranden tillstyrks förslaget om ett vattenskyddsområde kring de aktuella vattentäkterna i Östra Mälaren. Ett exempel är Östra Mälaren, varifrån hela storstockholm tar sitt råvatten, gemensamt vattenskyddsområde för grundvattentäkter i Stockholmsåsen som är   Östra Mälaren är vattenskyddsområde för att skydda vårt dricksvatten. Vår hamn ligger inom vattenskyddsområdet. Vad det innebär kan du läsa på Länsstyrelsens  Inom östra Mälarens vattenskyddsområde finns mer än 40 st dagvattenutsläpp, merparten av dessa är ledningar och tunnlar som avleder vatten från bebyggda.