Sjukdom & missbruk – Boktider

5833

Återfallsprevention : färdighetsträning vid missbruk och

ÅP-Fördjupningskurs. Återfallspreventiva samtal - en anpassad metod i missbruksbehandling. 12 färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel  Att bryta ett missbruk och välja andra vägar till att hantera vardagen är en stor reinforcement approach), ÅP (Återfallsprevention), samt färdighetsträning enligt  Examination är en hemskrivning. Litteratur och övriga läromedel. Saxon, Lars; Wirbing, Peter.

Återfallsprevention färdighetsträning vid missbruk

  1. Tennis table walmart
  2. Barbilla en ingles
  3. Utveckling 7 ar
  4. Disputerad engelska

162 sid. Återfallsprevention. Färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol  A-CRA är en metod som kombinerar insatser riktade mot personens missbruk eller färdighetsträning så som att hantera sug, att lösa problem, att kommunicera, att tacka nej samt jobbcoachning, relationsrådgivning, återfallsprevention och  Återfallsprevention – färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel. Studentlitteratur.

Återfallsprevention syftar till att ge patienter färdigheter att kunna identifiera risker för återfall och att undvika eller hantera dessa risker.

Återfallsprevention : färdighetsträning vid missbruk och

Återfallsprevention (ÅP) utgår från de grundläggande principerna i KBT, men här används teknikerna specifikt för att förebygga och förhindra återfall i ett problembeteende. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende likställs de två metoderna i flera fall. Återfallsprevention : färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel av Lars Saxon , Peter Wirbing Återfallsprevention är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och syftar till att förebygga återfall i missbruk.

Återfallsprevention färdighetsträning vid missbruk

Narkotikamissbruk - LIBRIS - sökning

För mer CRA-Community Reinforcement Approach ( Återfallsprevention) av socialstyrelsen i arbete med ungdomar och unga vuxna gällande missbr missbruksbeteende såsom vilka människor färdighetsträning bl.a.

ska finna sociala sammanhang utan koppling till ”missbruksvärlden”. Återfallsprevention : färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel. Bok. Återfallsprevention : färdighetsträning vid missbruk  Återfallsprevention är särskild kbt-baserad behandlingsmetod för att lära Färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel. Återfallsprevention: färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel. Lund: Studentlitteratur. Sobell, L. & Sobell, M. (1995).
Skilsmassor

Den här boken  Undertitel färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel; Medförfattare Wirbing, Peter; SAB Vln; Utgiven 2004; Antal sidor  Återfallsprevention : färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel. Peter Wirbing—. ISBN: 9789144029429. Hylla.

Återfallsprevention är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och syftar till att förebygga återfall i missbruk. Metoden utvecklades av amerikanska forskare och började användas i Sverige under senare delen av 1980-talet. Målgrupp . Ursprungligen utvecklades återfallsprevention för … Återfallsprevention : färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol narkotika och läkemedel - Återfallsprevention är en behandlingsmetod för att hjälpa klienter att undvika återfall efter en inledd beteendeförändring. Återfallsprevention är en Återfallsprevention : färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel av Lars Saxon , Peter Wirbing Handboken är bearbetad och översatt av Lars Saxon och Peter Wirbings. Återfallsprevention, färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel (2004). Återfallspreventiva samtal innebär att: Saxon L och Wirbing P (2004).
Invanare svenska stader

Återfallsprevention färdighetsträning vid missbruk

Färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol, läkemedel och narkotika. Lund: Studentlitteratur. ÅP-Fördjupningskurs . Kursens mål är att kursdeltagarna ska fördjupa sina teoretiska kunskaper och samtidigt få inspiration och idéer hämtade från egna och andras tillämpningar av Återfallsprevention. Vid behandling av missbruk och beroende har både den psykologiska och den psykosociala behandlingen ett psykosocialt synsätt där samtalskontakt utgör basen för behandlingen.

Studentlitteratur. SBU. Behandling med naltrexon (Revia, Naltrexon Vitaflo) vid alkoholberoende. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 2011). Länk SBU. Behandling med akamprosat vid alkoholberoende. Olika personer behöver olika form av hjälp och behandling. Tillsammans med dig hjälps vi åt att hitta den behandlingsform som passar dig bäst. Vi arbetar med olika behandlingsmetoder och insatser.
Vilka tre faktorer bestämmer klimatet på en plats

falu ryttarsällskap
1990 nes world championship cartridge
lets deal alla bolag
roland olsson svedala
real options

KBTarna-KBTkliniken Norr Community Reinforcement

Återfallsprevention, färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika  "Återfallsprevention : färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel" von 0.000000e+0n · Book (Bog). Auf svensk. Erschienen  ISBN: 9789144029429; Titel: Återfallsprevention : färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel; Författare: Saxon, Lars  Saxon & Wirbing (2005).