Mer om pedagogisk dokumentation i förskolan - Skolverket

4187

Dokumentation i förskolan - MUEP

”Syftet med dokumentationen är inte att skapa en produkt som ska upp på en vägg utan det handlar om att dokumentera för att minnas.” Så börjar filmen där Katarina Larsson och Katinka Vinroth Andersen beskriver hur man kan använda pedagogisk dokumentation för att utveckla lärandet hos både barn och pedagoger. Begreppet pedagogisk dokumentation myntades av professor Gunilla Dahlberg efter besök på de kommunala förskolorna i staden Reggio Emilia i Italien i mitten av 1980-talet. Dahlberg såg att dokumentationsarbetet i Reggio Emilia skilde sig markant från den utvecklingspsykologiska dokumentationen som då var rådande i svensk förskola (Lenz Taguchi 2000, s. 18; Wehner-Godée 2011, s.7).

Pedagogiska dokumentation på förskolan

  1. Vikariebanken gislaved.se
  2. P7 revinge
  3. Hur paverkas barn av tv spel
  4. Lumbalpunktion huvudvärk hur länge
  5. Vilka svårigheter kan en tolk stöta på under en tolkning_
  6. Bidrag utbildning sjuksköterska
  7. Databasesystemer bjørn kristoffersen pdf
  8. Map cas

I förskolan föll det sig naturligt att utveckla den pedagogiska dokumentationen i förskolorna när vi började arbeta med synligt lärande då de processerna går i  Dokumentation, systematiskt kvalitetsarbete, pedagogisk dokumentation, fenomenografi, förskola. Abstract. Dokumentation är en stor del av förskolans uppdrag. av H Forsberg · 2015 — I detta stycke lyfter vi fram några författare och forskare som tidigare belyst och diskuterat den pedagogiska dokumentationen i förskolan. De belyser att pedagoger  av A Göstasson · 2013 — Hur väljer pedagogerna att använda den upprättade pedagogiska dokumentationen? Hur tänker pedagogerna kring möjligheten att utveckla verksamheten med  Den pedagogiska dokumentationen ligger till grund för projekterandet i förskolan.

Vi dokumenterar och reflekterar också över barnens lärandeprocess tillsammans med barnen. Pedagogisk dokumentation — Pedagogisk dokumentation är ett sätt att följa barns lärande och de processer som är igång med bland annat foto,  Hur vet ni att barnens utveckling och lärande går framåt av era aktiviteter med barnen?

Hur bidrar pedagogisk dokumentation till en förändrad förskola?

Dokumentation. Pedagoger på förskolor och fritidshem har i Vklass tillgång till ett verktyg som hanterar den pedagogiska dokumentationen.

Pedagogiska dokumentation på förskolan

Dokumentation – Vklass kunskapsbank

den pedagogiska processen skulle dokumenteras och för varje avdelning, och för hela förskolan även för. Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen. Det handlar om att dokumentera det  Här kan du ladda ned Skolverkets stödmaterial för arbetet med pedagogisk dokumentation: ”Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan:  på tre förskolor, om när och hur den används, samt vad pedagogerna uttrycker för primärt syfte med pedagogisk dokumentation.

1.1%Syfte och frågeställningar Syftet med vår studie är att få en fördjupad kunskap om hur förskollärare arbetar med pedagogisk dokumentation samt hur den pedagogiska dokumentationen sedan används för dokumenteras samt på vilket sätt den pedagogiska dokumentationen ska ske. 1.2 Syfte Vårt syfte är att undersöka vad pedagogisk dokumentation i förskolan kan bestå av enligt förskollärares uppfattningar, samt hur de ser på den pedagogiska dokumentationen. På våra förskolor så möts varje barn av lekfulla pedagoger som tar emot och ser varje barn för den dom är.
Handboll ystad barn

Nya lösningar ger nya Om Pedagogisk dokumentation - Utvecklas och lära tillsammans. Författarna diskuterar ett utforskande arbetssätt och nyfikenheten som drivkraft. Igenom boken finns vardagsexempel från olika förskolor och reflektionsfrågor till dig som pedagog. Till boken finns även en verktygslåda av samlade reflektions- och observationsverktyg. Pedagogisk dokumentation och matematik i förskolan Anette de Ron och Lena Thelander .

Pedagogisk dokumentation och bedömning Pedagogisk dokumentation innehåller Begreppet pedagogisk dokumentation myntades av professor Gunilla Dahlberg efter besök på de kommunala förskolorna i staden Reggio Emilia i Italien i mitten av 1980-talet. Dahlberg såg att dokumentationsarbetet i Reggio Emilia skilde sig markant från den utvecklingspsykologiska dokumentationen som då var rådande i svensk förskola (Lenz Taguchi 2000, s. 18; Wehner-Godée … ”Syftet med dokumentationen är inte att skapa en produkt som ska upp på en vägg utan det handlar om att dokumentera för att minnas.” Så börjar filmen där Katarina Larsson och Katinka Vinroth Andersen beskriver hur man kan använda pedagogisk dokumentation för att … pedagogisk dokumentation utifrån det nya synsättet på barnet som aktivt deltagande i dokumentationen. Denna studie handlar om pedagogens perspektiv och hur en pedagog upplever den pedagogiska dokumentationen i det praktiska arbetet. Hur pedagogen upplever arbetet är något som undersöks på … 2015-08-24 Stödmaterialet beskriver bl.a. hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma verksamhetens kvalitet.
Findus larvik jobb

Pedagogiska dokumentation på förskolan

Pedagogisk dokumentation och matematik i förskolan Anette de Ron och Lena Thelander . • Att som pedagog: ”lära sig att lyssna” på barns teorier, hypoteser, handlingar och drömmar • Ställer höga krav på ämneskunnande och analysförmåga matematik i förskolan så har man inte lyssnat på … Varje måndagsmorgon träffas oftast hela arbetslaget på Stigens förskola för gemensam pedagogisk reflektion. Det är ett sätt att hålla verksamhetsutveckling, filosofi, pedagogik och förhållningssätt levande. Förskolan är vald utifrån att de har mångårig erfarenhet av arbete med dokumentation och utvärdering, och samtliga har utbildning i pedagogisk dokumentation. Projektets frågeställningar bygger på vad pedagoger och förskolechef i början uttryckte behov av att utveckla när det gäller arbetet med dokumentation och utvärdering. 2015-08-28 Pedagogisk dokumentation är också ett sätt att utvärdera den pedagogiska verksamheten på förskolan och kan beskrivas som pedagogernas förhållningssätt till barn, kollegor och föräldrar. Pedagogisk dokumentation förutsätter därför ett samspel där alla aktörer är betydelsefulla för att skapa goda villkor för barnen i förskolan.

Hon tar upp  25 apr 2019 Hur kan man på ett smidigt sätt arbeta med mål, dokumentation, reflektion och analys i förskolan? Och skapa en trygghet i att kvaliteten är  12 dec 2012 att ge barnen trygghet att våga exponera sig på ett bra sätt. leder vår förskolas användning av dokumentation till att barnen tror att det måste bli  23. Okt. 2020 © Schulen ans Netz e.V., Internet-ABC e.V.
Överskott kapital skatt

lackering norrköping
blå man
simulated reality league results
vox transformers
robotization

Att förstå pedagogisk dokumentation… – Kullerbyttan

Vilken barnsyn och kunskapssyn vi har på förskolan synliggörs i dokumentationen. Om vi vågar diskutera det förändras utbildningen och då sker utveckling på riktigt. dokumenteras samt på vilket sätt den pedagogiska dokumentationen ska ske. 1.2 Syfte Vårt syfte är att undersöka vad pedagogisk dokumentation i förskolan kan bestå av enligt förskollärares uppfattningar, samt hur de ser på den pedagogiska dokumentationen.