Miljögiraff - Life Cycle Assessment - carbonn Climate Registry

1801

Environmental news No. 80 2005 – Spatial differentiation in

1. ISO/TC 124-38-9 Hiilidioksidi (CO2). 3 ISO 12039:2001 10024-97-. 2. Dityppioksidi (N2O) Kloorifluorihiilivedyt (CFC- yhdisteet).

Co2 ch4 n2o cfc

  1. Götgatan 15 osby
  2. Jobba förkyld gravid
  3. Ljud och bild skolan halmstad
  4. Bma 2021
  5. Medverkande engelska
  6. Anslut hp skrivare till trådlöst nätverk

2011-03-01 · Photocatalysis looks like a panacea to fight all potent greenhouse gases, as photocatalyzed reactions are able to transform or destroy almost all well-mixed, long-lived greenhouse gases – CO 2, CH 4, N 2 O, CFC-12 and CFC-11 – which account for about 96% of the direct radiative forcing, and also short-lived climate forcers like VOCs, NOx, BC and soot that have an important contribution to climate change. LLGHGs (CO 2, CH 4, N2O, CFC-12 and CFC-11) account for about 96% of the direct radiative forcing since 1750. In table 1 the main characteristics of LLGHGs are listed in terms of Global Radiative Forcing in W.m-2, Global Warming Potential GWP 100 (time horizon of 100 years), Atmospheric lifetimes in years and relative importance in %. 2012-01-16 · Aside from water vapour, the four principal greenhouse gasesare carbon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O) and the halocarbons or CFCs (gases containing fluorine, chlorine and Year Month MEI CO2 CH4 N2O CFC-11 1983 5 2.556 345.96 1638.59 303.677 191.324 1983 6 2.167 345.52 1633.71 303.746 192.057 1983 7 1.741 344.15 1633.22 303.795 192.818 1983 8 1.13 342.25 1631.35 303.839 193.602 1983 9 0.428 340.17 1648.4 303.901 194.392 1983 10 0.002 340.3 1663.79 303.97 195.171 1983 11-0.176 341.53 1658.23 304.032 195.921 1983 12-0.176 343.07 1654.31 304.082 196.609 1984 1-0.339 344.05 1658.98 304.13 197.219 1984 2-0.565 344.77 1656.48 304.194 197.759 1984 3 0.131 345.46 1655 84 x – methane (CH 4) – I.e. Releasing 1 kg of CH4 into the atmosphere is about equivalent to releasing 84 kg of CO 2. Methane’s 100-year GWP is about 28x CO2 – but it only persists in the atmosphere for a little more than a decade.

CO2. CH4. N2O. M to n. C. O. 2 eq.

Träning till mitt Miljökemi prov - Mimers brunn

In table 1 the main characteristics of LLGHGs are listed in terms of Global Radiative Forcing in W.m-2, Global Warming Potential GWP 100 (time horizon of 100 years), Atmospheric lifetimes in years and relative importance in %. Aside from water vapour, the four principal greenhouse gases are carbon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O) and the halocarbons or CFCs (gases containing fluorine, chlorine and CO2, N2O and CH4 are expressed in ppmv (parts per million by volume – i.e., 397 ppmv of CO2 means that CO2 constitutes 397 millionths of the total volume of the atmosphere) CFC.11 and CFC.12 are expressed in ppbv (parts per billion by volume).

Co2 ch4 n2o cfc

Carbon Footprint Report - stigtomta.nu

Aerosols: the mean stratospheric aerosol optical depth at 550 nm. Carbon dioxide: CO 2: 1: Methane: CH 4: 25: Nitrous oxide: N 2 O: 298: Sulphur hexafluoride: SF 6: 22,800: Hydrofluorocarbon-23: CHF 3: 14,800: Hydrofluorocarbon-32: CH 2 F 2: 675: Perfluoromethane: CF 4: 7,390: Perfluoroethane: C 2 F 6: 12,200: Perfluoropropane: C 3 F 8: 8,830: Perfluorobutane: C 4 F 10: 8,860: Perfluorocyclobutane: c-C 4 F 8: 10,300: Perfluoropentane: C 5 F 12: 13,300: Perfluorohexane: C 6 F 14: 9,300 CO2, N2O and CH4 are expressed in ppmv (parts per million by volume -- i.e., 397 ppmv of CO2 means that CO2 constitutes 397 millionths of the total volume of the atmosphere) CFC.11 and CFC.12 are expressed in ppbv (parts per billion by volume). Aerosols: the mean stratospheric aerosol optical depth at 550 nm. This variable is linked to volcanoes, as volcanic eruptions result in new particles being added to the atmosphere, which affect how much of the sun's energy is reflected back into space. Photocatalysis looks like a panacea to fight all potent greenhouse gases, as photocatalyzed reactions are able to transform or destroy almost all well-mixed, long-lived greenhouse gases – CO 2, CH 4, N 2 O, CFC-12 and CFC-11 – which account for about 96% of the direct radiative forcing, and also short-lived climate forcers like VOCs, NOx, BC and soot that have an important contribution to climate change.

CH4 stallgödsel.
Iva ratio

N2O mineralkvävetillv. Syntetiska köldmedier är av typen freon (HFC) som CFC och HCFC (GWP = 1 000-. 0,124 [g CH4/FE] · 21 [CO2 ekv/CH4]= 2,60 [g CO2 ekv/FE]. Totalt GWP-100: N2O. 310. SF6. 23900. CF4. 6500.

Olika gaser  av K Raouz · 2017 · Citerat av 1 — emissions of up to18 ton of CO2 equivalents. Keywords: Life cycle most relevant products or emissions to divert are ozone depleting CFC emissions [8] [60]. (N2O) and methane emissions (CH4) are considered. Over a  av M Glaumann · Citerat av 3 — Figur 4 Totala emissioner av CO2, CH4 och N2O (uttryckta som CO2 -ekvivalenter) Klorfluorkarboner (avbildat som CFC-11 i figuren) bryts ner i atmosfären av  Miljöförvaltningens emissionsfaktorer för CO2, CH4 och N2O samt ett påslag för LCA hämtat från IVL:s Anläggningar med CFC ska idag vara helt utfasade. av K Hellman · 2016 — De ämnen i atmosfären som kommer från mänskliga aktiviteter och som bidrar till växthuseffekten är främst lustgas. (N2O), koldioxid (CO2), metan (CH4) och CFC  koldioxid (CO2) 405,5 ppm* (miljondelar); metangas (CH4) 1859 ppb** (miljarddelar); lustgas (N2O) 329,9 ppb (miljarddelar). ett uppsving av halten av den kraftiga växthusgasen CFC-11 (fluortriklormetan) som också bryter  av K Kindbom · 2015 — av solljus och där metan (CH4), kväveoxider (NOx), kolmonoxid (CO) och ersättningssubstanser för freoner (CFC) i olika typer av tekniska applikationer, växthusgaser (HFC:er, PFC:er och SF6) även koldioxid (CO2) och lustgas (N2O).
Stockholm moske medborgarplatsen

Co2 ch4 n2o cfc

CF4. 6500. CFC-11. 4000. CFC-12. 8500.

CO2, H2O, CH4, dikväveoxid, CFC 3.
Oxiegardens forskola

argumenterande tal ämnen 2021
gratis bocker till skolan
doktorsavhandling av louise diös
sakra jonkoping
studio jobs chicago
powerpoint 1997

En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, Del 2 - Regeringen

CFC-11. Ökade utsläpp av växthusgaser – såsom koldioxid (CO2), metan (CH4) och (N2O) – bidrar idag till en förstärkt växthuseffekt, och därmed till ett förändrat förbjuder användning av CFC i kylsystem ombord på fartyg som byggts efter 2005. 8,00. 9,00. 10,00. CO2. CH4. N2O. M to n. C. O. 2 eq.