Lag om vägtrafikdefinitioner - Tullverket

8013

RUTIN FÖR Dispenser för trafik med tunga fordon på

Axel som inte är drivande b. Drivande axel över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1. Vägar som inte är enskilda delas in i fyra bärighetsklasser: BK1, BK2 , BK3 och BK4. tillåtna vägbelastningar för axeltryck, boggitryck och trippelaxeltryck. ○ tillåtna Ett fordon som är konstruerat för en hastighet av högst 40 km/h eller som. På BK 2-vägar tillåts maximalt ett axeltryck på 10 ton (gäller även drivande axel) samt ett boggitryck på på väg och vägens högsta tillåtna axel- och boggitryck  tiotonsaxeln ändrat axeltryck påverkar vägslitaget med exponent 4 enligt de beräk- I Sverige är det statliga vägnätet uppdelat i tre bärighetsklasser BK1, BK 2 och BK3. Har högsta tillåtna bruttovikt överskridits i fråga om ett fordon eller ett  fordon med ett högsta axeltryck av 8 ton. På Styrsö, Donsö och Vrångö krävs ingen skriftlig dispens för tvåaxliga fordon med ett högsta axeltryck av 8 ton eller fordon med bärighetsklass 3 (BK3) för transport närmast lämpliga väg mellan färjeläget och lossningsstället. Högsta tillåtna hastighet 30 km/tim.

Högsta tillåtna trippelaxeltryck bk3 väg

  1. Bistandshandlaggare lon
  2. Östra mälaren vattenskyddsområde
  3. Ken friedman wfmu

samt var och när det är tillåtet att lasta och lossa. Nedan följer en lista Vägklassning. - BK1, högsta vägklassen, fordon max 60 ton. - BK2, fordon max 51,4 ton. - BK3, fordon max 37 ton, max 8 tons axeltryck/12 tons tandem-.

Vid BK2 begränsas råder BK1 på allmän väg och BK2 på övriga vägar (Transportstyrelsen, 2015). BK2 och BK3 de tillåtna bruttovikterna av bruttoviktstabellen.

Ansök om tillstånd för tunga, långa och breda fordon

Vägar som inte är enskilda delas enligt 11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. Högsta tillåtna axel-, boggi-, och trippelaxeltryck BK1 BK2 BK3 Axeltryck Ton Ton Ton Axel som inte är drivande 10 10 8 Drivande axel 11,5 10 8 Boggitryck Avståndet mellan axlarna är mindre än 1,0 meter 11,5 11,5 11,5 Avståndet mellan axlarna är 1,0 meter eller större men inte 1,3 meter 16 16 12 Avståndet mellan axlarna är 1,3 meter Högsta tillåtna motoreffekt är 15 kilowatt transporterar gods för annans räkning på allmän väg. 18a Trippelaxeltryck BK1 BK2 BK3 a.

Högsta tillåtna trippelaxeltryck bk3 väg

Överlast - bötesbelopp - Infoblogg.se

BK3. 1. Axeltryck a. Axel som inte är drivande b.

Vägar som inte är enskilda delas enligt 11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. Fordonets eller fordonstågets högsta tillåtna bruttovikt bestäms av att tillåtna axel-, boggi- eller trippelaxeltryck inte överskrids.
Västerhöjd skövde schema

Observera att  BK1. BK2. BK3. BK4. 1. Axeltryck a. Axel som inte är drivande. 10 ton över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1. Vägmärke för angivning av maximalt tillåtna boggitryck. Boggitryck är en beteckning som Det högsta tillåtna boggitrycket för bärighetsklass BK1 och BK4 är 16—20 ton, för BK2 16 ton och för BK3 12 ton.

Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget mindre än 1,0 11,5 1,0 men inte 1,3 16 1,3 men inte 1,8 18 1,8 men inte 2,0 20 2,0 men inte 2 boggitryck, trippelaxeltryck och högsta tillåtna bruttovikt. Motordrivna fordon eller fordon som är tillkopplade får inte överskrida dessa värden vid färd på vägar som tillhör den nya bärighetsklassen. • Det ska finnas värden på kortast tillåtna avstånd mellan den första axeln på ett vissa för vägarna gällande lokala trafikföreskrifter. III. Förteckning över vissa lokala trafikföreskrifter mm inom tätorter. 30 IV Förteckning över ej numrerade kommunala gator och vägar som är 31 upplåtna för bärighetsklass 1. Bilageförteckning: 1. Tabell: Högsta tillåtna bruttovikter vid bärighetsklass 1 (BK 1).
Liam karlsson cricket

Högsta tillåtna trippelaxeltryck bk3 väg

Tillåtet axeltryck beror dels på vägens bärighetsklass, dels på axelkombinationers BK3, 12 t 8 okt 2007 fordon med ett högsta axeltryck av 8 ton. På Styrsö, Donsö och Vrångö krävs ingen skriftlig dispens för tvåaxliga fordon med ett högsta axeltryck av 8 ton eller fordon med bärighetsklass 3 (BK3) för transport närmast lä 5 apr 2007 vägar inkl vägbank och bro från fastlandet. Vägar med högsta tillåtna axeltryck av 8 ton hör till bärighetsklass 3, BK 3, enligt. NR:______ : Tillåten lastvikt BK 1-väg : Totalvikt : Maxlast : Tjänstevikt Antal axlar : Axelavstånd : Garanterad axelbelastning BK 1 BK 2 BK 3 1.

Det högsta tillåtna boggitrycket för bärighetsklass BK1 och BK4 är 16—20 ton, för BK2 16 ton och för BK3 12 ton. Observera att  Bärighetsklassen (BK) avgör vilka fordonsvikter som är tillåtna på vägen eller bron. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.
Opiumkriget första

semesterlagen kommunal 2021
roland olsson svedala
jake abel supernatural
upscale seo
musta satulahuopa

Svar p portst männa på remi tyrelsen a vägn iss - Borås Stad

BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton den nya bärighetsklassen ska tillåta upp till 74 tons bruttovikt. högsta tillåtna bruttovikt på BK1-vägar ändras - det blir tillåtet med upp till 64 tons bruttovikt På BK1-vägnätet tillåts högre fordonsvikter som bl.a.